For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

CBMC Membership

Membership Registration
Lidmaatskapvorm  
CBMC Financial Support Commitment  

At CBMC we strive to encourage individuals to get connected and to stay connected in order to help them grow in their faith. Being strong in faith empowers men to share with others the good news of Jesus Christ in the marketplace and to live godly lives. By fulfilling God’s purpose in their lives, men become a light to those around them by operating at a higher level of moral character and integrity and thus change the world around them. No man can do all of this alone, so join the men of CBMC and make a difference to the men in your business.

All the necessary documentation and information are provided. Complete and return to us.

Dit is vir ons belangrik dat manne nie net betrokke raak nie, maar betrokke bly by CBMC om hulle sodoende toe te rus en te help groei in die geloof. Om sterk in die geloof te staan bemagtig mans om met ander die Goeie Nuus van Jesus Christus in die besigheidsarena te deel en om geestelike lewens te lei. Deur God se doel in hulle lewens te vervul word hierdie mans ligdraers vir diegene rondom hulle en werk hulle op ‘n hoër morele vlak van karakter en integriteit en verander dus hulle onmiddellike omgewing. Geen man kan dit alleen doen nie, daarom moedig ons jou aan om deel van CBMC te word en ‘n verskil te maak in die lewens van ander manne rondom jou.

Al die nodige dokumentasie is op hierdie bladsy beskikbaar met die relevant inligting. Vul in en stuur terug aan ons.

CBMC Membership Banking Details

 

CBMC Lidmaatskap Bankbesonderhede

     

Please complete the Application Form and the Commitment Form and fax or email with proof of payment to 086 524 7941 or info@cbmc.co.za

 

Voltooi asseblief die Aansoekvorm en die Ondernemingvorm en faks of epos met bewys van betaling na 086 524 7941 of info@cbmc.co.za

     

The membership fee is R350 which must be deposited in the following account:

  Die lidmaatskapfooi is R350 wat in die volgende rekening gedeponeer moet word:
     

CBMC
Bank: FNB
Branch: Willowbridge
Account number: 6236 1233 176
Branch code: 250655
Reference: Use your Name & Surname

 

CBMC
Bank: FNB
Tak: Willowbridge
Rekeningnommer: 6236 1233 176
Takkode: 250655
Verwys: Gebruik jou naam & Van

     

The R350 includes the following:

CBMC Guide, Operation Timothy, Membership Certificate, memory stick with relevant information and videos.

 

Die R350 aansluiting fooi sluit in:

CBMC Gids, Opdrag Timoteus-boek, Lidmaatskapsertifikaat, geheuestokkie met relevante inligting en videos.

     
Debit Order   Debietorder
     

CBMC Debit Order >>