Events & Training

We request that you return to this page regularly so as to keep yourself informed of events that have been planned.

Ons vra dat jy gereeld na hierdie bladsy sal terugkeer vir kennisname van beplande byeenkomste. Uit die aard van die saak gaan ons nie te ver vooruit kyk nie.

Upcoming Events 2018 Vooruitsig

Boland Golf Day
Venue: Wellington Golf Club
15 November

 

 

CBMC International Report

http://www.cbmcint.com/cbmc-annual-report/

 

Africa Leaders Training, Lusaka

Combined Report

Africa Report 2015

Report Alex Chisanga

Alex Lusaka Report