Events & Training

We request that you return to this page regularly so as to keep yourself informed of events that have been planned.

Ons vra dat jy gereeld na hierdie bladsy sal terugkeer vir kennisname van beplande byeenkomste. Uit die aard van die saak gaan ons nie te ver vooruit kyk nie.

Upcoming Events 2019

Leadership Coach Training
17 & 18 May

piet@groen96.co.za

Prayer & Fasting
19 April – 30 May

Leadership Coach Training
13 & 14 Sep

piet@groen96.co.za

CBMC Africa Convention
Nairobi, Kenya
17-19 October 2019
http://www.cbmcafrica.com